Litt hjelp til bedriftsøkonomi

Her kan du stille spørsmål vedrørende matematikken som anvendes i fysikk, kjemi, økonomi osv. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar.

Litt hjelp til bedriftsøkonomi

Innlegg gjestfrainnlandet » 31/03-2019 16:00

Har noen oppgaver jeg jobber med i bedriftsøkonomien som jeg trenger hjelp med (har regnet ut alle, så trenger hjelp om det er korrekt - evt hva som må korrigeres):

1) Oppgave 1:
Salgsinntekten er kr 3 600 000, varekostnaden kr 2 000 000, lønn kr 550 000 og andre kostnader 1 050 000. Hva er bruttofortjenesten i %?

Svar:
Det er ikke oppgitt om salgsinntekten er med mva eller uten i oppgaveteksten. Skal man da ta som utgangspunkt at mva er inkludert eller ikke?
Salgsinntekt – Varekostnad = Bruttofortjeneste
3 600 000 – 2 000 000 = 1 600 000
(Bruttofortjeneste / Salgspris) * 100 = Bruttofortjeneste i %
1 600 000 / 3 600 000 = 0,4444 | 0,4444 * 100 = 44,44 %

2) Oppgave 2:
En virksomhet har en nullpunktomsetning på kr 8 000 000. Virkelig omsetning utgjør kr 9 000 000. Dekningsgraden er 40%. Beregn resultatet.

Svar:
Nullpunktomsetning = 8 000 000
Virkelig omsetning = 9 000 000
Dekningsgraden = 40%
(Dekningsbidrag x 100)/Salgspris = Dekningsgrad
(3 200 000 x 100)/8 000 000 = 40%
På nullpunktomsetning er dekningsbidraget det samme som faste kostnader, da det ikke er noe overskudd.
Faste kostnader er derfor 3 200 000.
Ved virkelig omsetning 9 000 000 blir det da følgende:
(Dekningsbidrag x 100)/Salgspris = Dekningsgrad
(3 600 000 x 100) / 9 000 000 = 40 %
De faste kostnader er 3 200 000, mens her er dekningsbidraget 3 600 000. 3 600 000 – 3 200 000 = 400 000.
Overskudd = 400 000

3) Oppgave 3:
En virksomhet har en nullpunktomsetning på kr 8 000 000. Virkelig omsetning utgjør kr 9 000 000. Dekningsgraden er 40%. Hvor stor er sikkerhetsgraden (sikkerhetsmarginen i prosent)?

Svar:
Sikkerhetsmargin = Omsetning – nullpunktomsetningen
9 000 000 – 8 000 000 = 1 000 000
Sikkerhetsgrad = (Sikkerhetsmargin i kr * 100) / Omsetning
(1 000 000 * 100) / 9 000 000 = 11,1 %

4) Oppgave 4:
En virksomhet har beregnet de variable kostnadene per enhet til kr 300,- og selvkost til kr 500,-. Hvor høy må dekningsgraden være for at bidragskalkylen skal sikre full kostnadsdekning?

Svar:
Selvkost per enhet = 500
Variabel kostnad per enhet = 300
Dekningsbidrag per enhet = 200 (samme som faste kostnader per enhet)
200 / 500 = 0,4
40 % må dekningsgraden være for å sikre full kostnadsdekning.

5) Oppgave 5:
Gulrotspesialisten har i en periode solgt en sekk gulrøtter for kr 80,- som er en pris som ligger 20 kr under normalprisen. Prisreduksjonen har medført at salget er økt fra 1 000 stk til 1 360 stk. Beregn priselastisiteten.

Svar:
Mengdeendring i % / Prisendring i % = Priselastisitet
Mengdeendring = 360
360 / 1000 = 0,36 (Mengdeendring i prosent)
20 / 80 = 0,25 (Prisendring i prosent)
0,36 / 0,25 = 1,4

6) Oppgave 6:
En virksomhet har en nullpunktomsetning på kr 9 000 000. Virkelig omsetning utgjør kr 8 000 000. Dekningsgraden er 40 %. Beregn resultatet.

Svar:
Det samme som oppgave 2, men mtp at nullpunktsomsetningen og virkelig omsetning har byttet plass tar vi og snur på det siste regnestykket i forrige oppgave. Her vil FK nå være 3 600 000, mens DB vil være 3 200 000. Det vil si at resultatet er – 400 000.
gjestfrainnlandet offline

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 10 gjester