Side 2 av 2

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 17/10-2019 20:47
fati
hvordan kan man formulere newton 3.lov?


et kloss ble dratt på et bord med en horisontal kraft F=30N. totalktaften U fra bored på kloss er 50N og danner vinkelen 60 grader med horisontalplanet. horisontalkomponenten til U har retning motsatt av fartretning. bestem friksjonkrafteb, normalkraft, tyngdekraft og akselerasjonen.

jeg kommer halveis til svaret og stopper fast. trenger hjelp.
takk
fati online
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 15
Registrert: 16/09-2019 09:42

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 18/10-2019 22:03
fati
hvis fem kuler starter fra samme høyde med samme absoluttvedien av farten, men i forskjellige retning. hva skjer med absoluttverdien av fartene når kulene treffer bakken? hvorfor?
takk

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 19/10-2019 07:44
Fysikksvar
Påstand: Når kulene landar på bakken ( går ut frå at denne ligg i horisontalplanet ),
har dei same fart ( absoluttverdi ).
Grunngjeving: Mekanisk energi ( kin. energi + pot. energi i tyngdefeltet ) er bevart gitt at vi kan sjå bort frå
luftmotstand.

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 21/10-2019 00:25
fati
vi vet at potansiell nenergi og kinetisk energi har noe hammenheng med hverandre. hvir potasiell går noe opp da kinetisk energi går noe ned og omvent. summen av de to er lik mekanisk energi og bevaringsloven sier at E1= E2. men når vi ser på delta potansiell energi og delta kinetisk energi, må summen av de to være null, men hvorfor blir det ikke null? kan noen forkelare litt om det? er det noe andre krefter som gjør arbeid eller?
hva kan være grunnen til? hva er sammenheng mellom delta Ep og delta Ek?
takk