Side 1 av 1

Fysikk 1

InnleggSkrevet: 13/10-2019 09:11
Halb
Oppgåve 1. 23
Kan nokon hjelpe meg med denne oppgåven?
Ein stafettløper legg bak seg strekninga s(t) = (5,0 m/s) x t + (0.10^2^) x 10^2^ på tida t etter at han får staffettpinnen.

a) kor langt kjem løparen på 10 s? kva er gjennomsnittsfarten i denne tida?

Her tenkte eg å leggje inn alle t inn for 10, slik at det blir:

s(10) = (5,0) x 10 + (0,01) x 100 og då får eg 51 som svar. Men dette er feil fordi svaret skal vere 60 m og gjennomsnittsfart på 6,0 m/s. Ser nokon kva eg gjere feil?

Takk for hjelpen:)

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 13/10-2019 09:54
Kristian Saug
Hei,

Her tror jeg du har gjengitt uttrykket feil.

s(t) = (5,0 m/s) x t + (0.10^2^) x 10^2^
gir ingen mening.

Gjengi uttrykket på nytt. Først uttrykket uten innsatt t = 10. Og deretter utregningen din med t = 10

Så skal jeg prøve å hjelpe.

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 13/10-2019 10:16
Halb
Her er den

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 13/10-2019 10:24
Kristian Saug
Ja, og da er

s(10 s) = 5.0 m/s * 10 s + 0.1 m/s^2 * (10 s)^2 = 50 m + 0.1 m/s^2 * 100 s^2 = 50 m + 10 m = 60 m

Gjennomsnittsfarten er v = s/t = 60 m / 10 s = 6.0 m/s