Side 1 av 1

Fysikk 1 - Gjennomsnittsakselerasjon

InnleggSkrevet: 13/10-2019 11:49
Halb
Hei, kan nokon hjelpe meg med oppgåva b ?
oppgåve a
Ein bil starter frå ro og kjem opp i farten 14 m/s på 7,0. Rekn ut gjennomsnittsakselerasjonen.

Her blir gjennomsnittsakselerasjonen

Gjennomsnittsakselerasjon = endring i fart / endring i tid = startfart - sluttfart / starttid - slutttid = 14 m/S - 0 m/s / 7.0 s = 2,0 m/s.

I neste oppgåve spør dei:
oppgåve b
På dei neste 5,0 s aukar fartem til 20m/s. Kor stor er gjennomsnittakselerasjonen i dette tidsintervallet?

Re: Fysikk 1 - Gjennomsnittsakselerasjon

InnleggSkrevet: 13/10-2019 12:26
Kristian Saug
Hei,

V = Vo + a*t

a = (V - Vo)/t

a = ((20 - 14)m/s)/5s

a = (6 m/s)/5s

a = (6/5)m/s^2

a = 1.2 m/s^2 i dette intervallet


Du bruker samme formel som i oppg a) !