Side 1 av 1

Kjemi 2: Buffere

InnleggSkrevet: 13/10-2019 13:03
JulieH01
Hei! Jeg trenger hjelp med denne oppgaven:

Vi titrerer 20mL 0,10mol/L HCOOH mot o,10mol/L NaOH. Vurder om blandingen har bufferegenskaper når det er tilsatt
1) 0mL NaOH
2) 5mL NaOH
3) 10mL NaOH
4) 20mL NaOH
5) 25mL NaOH

Hvordan skal man tenke på denne oppgaven? Hva blir reaksjonslikningen når NaOH reagerer med HCOOH?
Jeg forstår ingen ting... :?

Re: Kjemi 2: Buffere

InnleggSkrevet: 13/10-2019 13:46
Janhaa
første:
[tex]HCOOH + OH^- =>H_2O + HCOO^-,\,\,\,K=1/K_b[/tex]

andre:

[tex]HCOOH +H_2O <=> H^+ +HCOO^-,\,\,K_a[/tex]


1) svak syre => HCOOH

2) 0,5 mmol NaOH => buffer

3) 1 mmol NaOH => buffer

4) 2 mmol NaOH => svak base [tex]HCOO^-[/tex]

5) sterk base => NaOH