Side 1 av 1

Fysikk 1

InnleggSkrevet: 14/10-2019 19:52
Halb
Hei, kan nokon hjelpe meg med denne oppgåven?

Ein bil køyrer med farten 20m/s. Med konstant akselerasjon på -1,5 m/s^2^ minkar så farten til 14m/s.

a) kor lang tid tek fartsendringa?

b) kor langt køyrer bilden på denne tida?

Takk for hjelpen

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 14/10-2019 20:09
Kristian Saug
Hei,

a)
Bruk formel V = Vo + a*t
Svar: t = 4s

b)
Bruk formelen
2*a*s = V^2 - (Vo)^2

eller
s = Vo*t + (1/2)*a*t^2
Svar: s = 68m

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 14/10-2019 20:19
Halb
Takk, kan du hjelpe meg også med denne oppgåven. veit ikkje heilt kor eg skal starte...

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 14/10-2019 20:33
Halb
Kristian Saug skrev:Hei,

a)
Bruk formel V = Vo + a*t
Svar: t = 4s

b)
Bruk formelen
2*a*s = V^2 - (Vo)^2

eller
s = Vo*t + (1/2)*a*t^2
Svar: s = 68mPå a) blir det då
20 + ( 1.5 ^2^) x 14 m/s?

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 14/10-2019 21:04
Kristian Saug
Hei igjen,

a)
Hastigheten er v(t)
Vi ser at
v(2) = 7.5 m/s
og
v(0) = 0 m/s
gjennomsnittsakselerasjon er alltid fartsendring/tidsintervall og i dette tilfellet er
a = (v(2) - v(0))/(t2 - t0) = ((7.5 - 0)m/s)/(2 - 0)s = 3.75 m/s^2, tilnærmet lik 3.8 m/s^2

b)
Momentanakselerasjon i et tidspunkt er alltid den deriverte av hastigheten i samme tidspunkt (a(t) = v'(t)).
Dvs stigningstallet til grafen i de gitte tidspunkt.
Jeg ser du har lagt linjalen som tangent på grafen for t = 0.5 s, og det er helt rett! Da leser du (regner ut) av stigningstallet til linjalen og det er momentanakselerasjonen.
Det samme gjør du så for t = 1.5 s. Da ser du nok at mom.aks har blitt lavere.

c)
Du skal finne ut ved hvilket tidspunkt mom.aks er den samme som gj.snitt.aks i oppg a). Da må du bruke linjalen og prøve deg frem på kurven. Ved det punktet stigningstallet er 3.8, har du funnet det rette tidspunktet!

(det er litt vanskelig å få helt nøyaktige svar på oppg b) og c). Regn med at det kan fravike litt fra fasiten)