Side 1 av 1

Fysikk 1

InnleggSkrevet: 15/10-2019 13:05
fysikk 1
Hei, kan nokon hjelpe meg med denne oppgåven?

Ein bil aukar farten frå 10 m/s til 18 m/s langs ei strekning på 80 m. akselerasjonen er konstant. kor stor fart hadde bilden mitvegs på strekninga?

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 15/10-2019 14:00
Fysikksvar
Løysingsstrategi:

1) Først reknar vi ut akselerasjonen a
Verktøy: 2 a s = v[tex]^{2}[/tex] - v[tex]_{0}[/tex][tex]^{2}[/tex]

2) Rekn ut farta midtvegs på strekninga.
Hint: Bruk same verktøy som under punkt 1)