Side 1 av 1

Fysikk 1

InnleggSkrevet: 15/10-2019 20:25
Null stress!
Hei, kan nokon hjelpe meg med denne oppgåven?

Ein partikkel beveger seg med konstant fart langs ei rett linje. Partikkelen er påverka av to krefter. Den eine kradten er fartsretning. Teikn inn den andre krafta.
Takk for hjelpen:)

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 15/10-2019 20:41
Kristian Saug
Hei,

Siden hastigheten er konstant, er summen av kreftene som virker på partikkelen lik null.
Du tegner på kraften i fartsretningen som en vektor med start på partikkelen og i retning farten. Videre tegner du på kraften i mot fartsretningen som en vektor med start på partikkelen og i retning i mot farten. De to vektorene skal ha samme lengde, for å illustrere at de er like store. Du kan kalle kreftene hva du vil, f eks F (framover) og B (bakover).