Side 1 av 1

Fysikk 1

InnleggSkrevet: 17/10-2019 17:52
Smil
Hei, kan nokon hjelpe med denne oppgen og vise utrekning?

Oppg 2.31: Eit romskip blir skote loddrett oppover frå jordoverflate med ein rakett. Ei stund er akselerasjonen 5,5 m/s ^2^. Romskipet og raketten har ein samla masse på 6000 tonn = 6,0 x 10 ^5^ kg. Vi ser bort frå luftmostand.

a) Finn skyvekrafta på raketten.

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 17/10-2019 17:56
Aleks855
F = ma

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 17/10-2019 18:28
Kristian Saug
Hei,

a)
Skyvekrafta ville vært like stor som tyngdekrafta, G, om romskipet og raketten sto stille i lufta. For å attpåtil holde hele massen i en konstant akselerasjon, trengs en kraft til, F.
Hvis massen som er oppgitt er 6000 tonn, så er det 6.0*10^6 kg (og ikke 6.0*10^5 kg)
Vi kaller Skyvekrafta S og får da
S = G + F = m(g + a)
S = 6.0*10^6 kg *(9.9 + 5.5) m/s^2 = 92.4*10^6 N, tilnærmet lik 92 MN (med rett antall gjeldende siffer)

Re: Fysikk 1

InnleggSkrevet: 17/10-2019 18:52
Smil
6,0 x 10^5^ var eit skrivefeil, mente sjølvsagt 6,0 x 10^6^. Men, eg lurte på kvifor ganger du med 9,9?