Fullstendig reaksjon

Her kan du stille spørsmål vedrørende matematikken som anvendes i fysikk, kjemi, økonomi osv. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar.

Fullstendig reaksjon

Innlegg Gjest » 09/12-2019 22:58

Hvordan blir formelen her?

Beregn hvor mange liter 0,10 M Ca(OH)2 som medgår til fullstendig reaksjon med 393 g H3PO4.
Gjest offline

Re: Fullstendig reaksjon

Innlegg Kjemigjest » 10/12-2019 06:53

Reaksjonstype: Syre + base = salt + vatn

3 Ca(OH)[tex]_{2}[/tex] + 2 H[tex]_{3}[/tex]PO[tex]_{4}[/tex] [tex]\rightarrow[/tex]Ca[tex]_{3}[/tex](PO[tex]_{4}[/tex])[tex]_{2}[/tex] + 3 H[tex]_{2}[/tex]O
Kjemigjest offline

Re: Fullstendig reaksjon

Innlegg Gjest » 10/12-2019 12:08

Forstår fremdeles ikke hvordan formelen blir.

Kun at det må være noe med V=n*........
Gjest offline

Re: Fullstendig reaksjon

Innlegg Kjemigjest » 10/12-2019 14:18

Stoffm. fosforsyre : n = [tex]\frac{m}{M}[/tex] = [tex]\frac{393 g}{98 g/mol}[/tex] = 4.0 mol

1 mol fosforsyre reag, med 1.5 mol kalsiumhydroksid( jamfør reaksjonslikn.) [tex]\Rightarrow[/tex] 4 mol reag. med 6 mol

Forbruk 0.1 M Ca(OH)[tex]_{2}[/tex] : V = [tex]\frac{n}{c}[/tex] = [tex]\frac{6 mol}{0.1 mol/L}[/tex] = 60 L
Kjemigjest offline

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 13 gjester