Side 1 av 1

Kjemi 1- vurder om ein prosess er spontan eller ikkje

InnleggSkrevet: 27/01-2020 19:31
Halb
Hei, hva er viktig å ta hensyn til når ein skal vurder om ein reaksjon er spontan eller ikkje.
Eg veit jo at eg må ta hensyn til om delta H er større eller mindre 0 og at eg må ta hensyn til om delta S aukar eller minker. Men hva meir er viktig?