Side 1 av 1

fysikk

InnleggSkrevet: 07/04-2020 20:25
hjkl
Et lodd med temperatur 30C får doblet sin indre kinetiske energi. Hva blir den nye temperaturen?

Re: fysikk

InnleggSkrevet: 07/04-2020 20:32
planke
Regn om til absolutt temperatur og multipliser med to. Regn så tilbake til grader Celsius.

Re: fysikk

InnleggSkrevet: 07/04-2020 20:40
hjkl
hvilken formel skal jeg bruke da? T= t + T0?

Re: fysikk

InnleggSkrevet: 07/04-2020 21:44
planke
Stemmer :)

Re: fysikk

InnleggSkrevet: 08/04-2020 07:43
lodd
Hvordan er sammenhengen mellom indre kinetisk temperatur og absolutt temperatur egentlig?

Re: fysikk

InnleggSkrevet: 08/04-2020 09:52
planke
Temperatur er et mål på gjennomsnittlig indre kinetisk energi (translasjon, vibrasjon og rotasjon). Da er det mest praktisk å bruke en temperaturskala som starter på null når den kinetiske energien er null (ved det absolutte nullpunkt). Dvs Kelvin for oss som ellers bruker Celsius, eller Rankine som er den tilsvarende skalaen for de som ellers bruker farenheit.