Side 1 av 1

Kjemi - Finn masse av gass gitt ppm og romvolum

InnleggSkrevet: 04/05-2020 15:36
FrankSK
Øver på kjemiolympiaden fra 2019 og sitter fast med dette spørsmålet:

17) En luftprøve inneholder 408 ppm CO2. Hva er massen av CO2 i et rom som er 8,0 m langt, 3,0 m bredt og 2,5 m høyt?

Riktig svar er 44 gram.

Re: Kjemi - Finn masse av gass gitt ppm og romvolum

InnleggSkrevet: 04/05-2020 17:15
Kjemigjest
Volum CO[tex]_{2}[/tex]: V = 60 m[tex]^{3}[/tex] [tex]\cdot[/tex] 408 ppm = 60 m[tex]^{3}[/tex][tex]\cdot[/tex]408[tex]\cdot[/tex]10[tex]^{-6}[/tex] = 0.02448 m[tex]^{3}[/tex] = 24.5 L

Stoffm. CO[tex]_{2}[/tex]: n = [tex]\frac{V}{V_{m}}[/tex] = [tex]\frac{24.5 L}{24.5 L/mol}[/tex] = 1 mol

Eitt mol CO[tex]_{2}[/tex] veg: m = n [tex]\cdot[/tex] molmasse = 1 mol [tex]\cdot[/tex] 44 g/mol = 44 gram

Re: Kjemi - Finn masse av gass gitt ppm og romvolum

InnleggSkrevet: 04/05-2020 17:17
Janhaa
Metode 2,
da blir vel [tex]\,P(CO_2)=4,08*10^{-4}\,atm[/tex]
og
[tex]V=6*10^4\,l[/tex]
så setter vi T = 298 K
og bruker ideelle gassloven:

[tex]pV=nRT[/tex]


[tex](4,08*10^{-4})*6*10^4=n*0,0821*298[/tex]

[tex]n=1,0\,(mol)[/tex]
der:
[tex]M(CO_2)=44\,g/mol=m/n[/tex]
dvs:

[tex]m=M*n=44*1\,(g)=44\,(g)[/tex]