Side 1 av 1

Matte muntlig S2 eksamen

InnleggSkrevet: 07/06-2016 11:47
Nora_kar
Hei! Kan noen hjelpe meg problemstillingen jeg fikk til muntlig eksamen i dag? :)
Den går sånn her:

En møbelfabrikk har utarbeidet følgende kostnadsfunksjon og inntekstfunksjon:
K(x)= 10x^2 + 10x + 460 og I(x)= 2502x - 2x^2

x står for antall produserte og solgte vitrineskap og gjelder for x-verdier mellom 0 og 250.

Bruk disse opplysningene til å vise hvordan du kan bruke begrepene grensekostnad, grenseinntekt og overskuddsfunksjon i praktiske sammenhenger.

Fram til nå har jeg funnet overskudd og om det lønner seg å øke produksjonen med én enhet fra 250 til 251. Noen andre innspill?

Mvh Nora :)