Side 1 av 1

TEP4105 fluidmekanikk ntnu

InnleggSkrevet: 10/09-2016 22:25
janne69
Øvingsoppgave om Gate AB er en halvsirkel, 3m bred inn i papiret og hengslet i B. Finn kraften F akkurat tilstrekkelig for å holde gaten fra å åpne seg. Uniform gate, veier 13300N
Tenker slik: center of pressure og center of gravity er i samme punkt halvparten av r = 2.4m. For å finne arealet integrere i polarkoordinater
Bruker så kraftmmomentet og setter det lik null for å finne F.