Side 1 av 1

Fysikk 2

InnleggSkrevet: 27/01-2020 19:58
King mangal
[tex][/text


Oppgave 5
Et proton med farten v=3,8⋅105 m/s kommer på skrå inn i et homogent, horisontalt magnetfelt med feltstyrke B=67μT. Fartsretningen danner vinkelen 70[sup]o[/sup] med magnetfeltet.

a)
Regn ut de loddrette og vannrette fartskomponentene vp og vn.

b)
Forklar hvorfor den vannrette komponenten vp er konstant, til tross for at det virker en magnetisk kraft på protonet.

c)
Bestem størrelsen til den magnetiske kraften F⃗ som virker på protonet. Lag en figur som viser retningen til denne kraften. Du kan for eksempel la figuren være i et plan slik at magnetfeltet peker rett ut av papirplanet.

d)
Forklar hvorfor protonet følger en skruebane, og vis at radien i skruebanen er gitt ved:
r=mvnqB

e)
Finn radien.

f)
Hvordan blir bevegelsen til en negativt ladd partikkel som kommer inn mot jordas magnetfelt?

Re: Fysikk 2

InnleggSkrevet: 27/01-2020 20:00
King mangal
Setter pris på svar

Re: Fysikk 2

InnleggSkrevet: 27/01-2020 20:30
Aleks855
Vis gjerne hva du har prøvd/tenkt på hver deloppgave. Vi prøver å ikke la forumet bli et sted for å bestille løsningsforslag.