Side 1 av 1

Avstand_fra_punkt_til_linje

Lagt inn: 22/04-2024 13:49
av tomtorfoss
I R1 under vektorer i Avstand_fra_punkt_til_linje mangler det noen opplysninger
Det bør angis at punkt B = (7,3) og C=(0,4) da det er gjort utregning av avstand fra A (3,0) til vektor BC.
Vektor BC er oppgitt til [-7,1] men denne starter ikke i origo, men i punktet (7,3). Avstanden er avhengig av hvor vektoren starter.

Ellers er siden vanskelig å lese, da utregningene ligger som en lang tekststreng på en linje når jeg ser siden i Microsoft Edge

Tom