Regn ut nedbetalingstiden for et serielån

Det er god trening å prate matematikk. Her er det fritt fram for alle. Obs: Ikke spør om hjelp til oppgaver i dette underforumet.

Regn ut nedbetalingstiden for et serielån

Innlegg Heidit » 07/05-2019 18:07

Hei
Jeg lurer på om noen vil hjelpe meg å regne ut nedbetalingstiden for et serielån kr 19.000, effektiv rente 18,65%, ( termin er 12 mnd,) fast månedsbeløp er 640 kr mnd. Hvor lang tid må jeg bruke før lånet er nedbetalt?

Jeg er ikke flink med exel regneark, men hvordan fyller en ut og regner ut på mitt eks ovenfor?

Tusen takk for for at noen tar seg tid til å hjelpe meg


Heidit
Heidit offline

HJELP TIL Å FÅ REGNET UT NEDBETALINGSTIDEN PÅ ET SERIELÅN

Innlegg Heidit » 07/05-2019 18:23

Heidit skrev:Hei
Jeg lurer på om noen vil hjelpe meg å regne ut nedbetalingstiden for et serielån kr 19.000, effektiv rente 18,65%, ( termin er 12 mnd,) fast månedsbeløp er 640 kr mnd. Hvor lang tid må jeg bruke før lånet er nedbetalt?

Jeg er ikke flink med exel regneark, men hvordan fyller en ut og regner ut på mitt eks ovenfor?

Tusen takk for for at noen tar seg tid til å hjelpe meg


Heidit
Heidit offline

Re: Regn ut nedbetalingstiden for et serielån

Innlegg jos » 07/05-2019 23:20

Stusser litt på terminologien her. I serielån er avdragene konstante. Når du skriver at det betales et fast månedlig beløp på 640 kroner, synes du å si at terminneløpene, de beløpene som betales hver måned, er konstante. Samtidig skriver du at "termin er 12 mnd". Kunne du klargjøre dette?
jos offline

Re: Regn ut nedbetalingstiden for et serielån

Innlegg bheidit » 08/05-2019 09:40

Huff, jeg var litt ukar, beklager.. Bare glem der med 12 terminer. Jeg mente at jeg betalte kr. 640 kr hver mnd i 12 mnd. Jeg ønsket å få regne ut hvor lang tid det tok før lånet var nedbetalt Jeg sliter med å lage en nedbetalingsplan på et regneark.

Der er en person som har lurt meg vedr et lån vi tok opp felles. Jeg var i en litt vanskelig økonomisk situasjon, Lånet var på tils kr. 25.000,- av det lånte jeg kr. 19.000, - hun kr 6000,- Dessverre har jeg stolt veldig mye på henne, problemene oppstå da jeg spurte om å få oversikten på lånet fra Thon, og også nedbetalingplan, årsrapport mm.

Avtalen var at hun skulle overta lånet når det var kr. 6000,- igjen.
Lånet er Thorn kvikklån og stod i hennes navn.

Personen sa at jeg skulle nedbetale et lån kr. 19.000,- effektiv rente 25,65%, 640 kr pr. mnd. Jeg har betalt fast kr. 640,- hver måned fra 1.07.2015 t.o.m 1.04.2019, til hennes bankkonto, hun betalte videre til Thorn. Jeg stoppet betalingen da jeg ikke fikk papirene på lånet. (Utrolig at jeg ikke har spurt før, men jeg har alltid stolt på henne)

I ettertid har jeg fått vite at lånet hadde en effektiv rentesats på 18,65%. Ikke effektiv rente på 25,65% Det ville jo selvfølgelig ta lengere tid å nedbetale lånet og lånet ville bli dyrere med 25,65% effektiv rente.

Jeg ønsket egentlig å få regnet ut for å se på de totale kostnadene på lånet med de forskjellige effektiv rentesatsene 25,65% og 18,65% Jeg ville så gjerne ha hjelp til å lage to nedbetalingsplaner på et regneark, slik at jeg fikk en oversikt.

Tusen takk for din tid
bheidit offline
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 5
Registrert: 07/05-2019 17:53

Hjelp til å regne ut nedbetalingstiden for et serielån

Innlegg bheidit » 08/05-2019 14:37

]Hei
Jeg lurer på om noen vil hjelpe meg å regne ut nedbetalingstiden for et serielån kr 19.000, effektiv rente 18,65%, ( termin er 12 mnd,) fast månedsbeløp er 640 kr mnd. Hvor lang tid må jeg bruke før lånet er nedbetalt?

Jeg er ikke flink med exel regneark, men hvordan fyller en ut og regner ut på mitt eks ovenfor?

Tusen takk for for at noen tar seg tid til å hjelpe meg


Heidit
bheidit offline
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 5
Registrert: 07/05-2019 17:53

Re: Regn ut nedbetalingstiden for et serielån

Innlegg jos » 08/05-2019 17:55

Jeg er litt usikker på om du viser til en matematikkoppgave eller en personlig erfaring fra det virkelige livet. Jeg heller til det siste. Da er det et viktig poeng at det, såvidt jeg kan se, ikke er slik at du er blitt lurt. Oppgaven er å finne ut hvor lang tid det tar å betale ned et lån på 25000kr, gitt faste månedlige terminbeløp på 640 kr og en årlig rente på 18.65%. Det siste tilsvarer en månedsrente på 1.435%. Siden det er faste terminbeløp, har vi her å gjøre med et annuitetslån hvor rentene legges til for hver måned. Summen av alle nåverdiene av av disse faste innbetalingene må da være lik lånebeløpet 25000kr.
Dette gir oss en likning som gjør oss i stand til å finne antall innbetalinger for hele beløpet. Med avrunding oppover blir dette 58 innbetalinger. Antall innbetalinger som må til for å redusere lånebeløpet til 6000, kan finnes ved å trekke antallet innbetalinger som må til for å redusere lånebeløpet på 6000 til 0 fra det totele antallet 58. Det må (avrundet nedover ) 10 innbetalinger til for å nedbetale et lån på 6000 under de gitte beringelsene. Altså må det 58-10 = 48 månedlige innbetalinger til for å redusere gjelden til 6000. Men du viser til at du har betalt 640 kr. hver måned fra og med 1.07. 2015 til og med 1.04. 2019.
Dette innebærer 6+3*12+4 = 46 innbetalinger. Du vil stadig mangle to innbetalinger for å ha nådd målet: et restlån på 6000kr.
Du har altså ikke blitt lurt, men du har inngått en for deg lite lur avtale. Grunnen til det er at renteutgiftene utgjør en mye større andel av terminbeløpet tidlig i avbetalingsprosessen. Med 46 innbetalinger på 640 kroner har du totalt betalt 46*640 = 29440. (48 innbetalinger ville gitt en total på 30720). Men du har bare redusert gjelden med 19000 kroner slik at du har betalt 29940-19000 = 10440 i renter. Det innebærer at 1/3 av dine innbetalinger har vært betaling av renter. Din venn derimot, har bare betalt (eller skulle betale, gitt at du hadde betalt 48 ganger) 10*640kr = 6400kr. Her betales det bare 6400kr-6000kr = 400kr i renter. Dett utgjør bare 1/16 -del av din venns totale innbetalinger. Håper at dette regnestykket også vil kunne reparere et vennskap som vel nå har fått seg en smell.
jos offline

Re: Regn ut nedbetalingstiden for et serielån

Innlegg jos » 11/05-2019 09:48

Bare for å vise, kanskje enda klarere , hvor stor forskjell det gjør om man betaler første eller ikke: Hvis din venn skulle betale først, ville det ta 19 innbetalinger før lånet var redusert til 19000kr. Da ville hun ha betalt inn 640kr*19 = 12160kr hvor altså 6160kr, over halvparten, var renter. Det er ikke alltid det lønner seg å være først i køen!.
jos offline

Re: Regn ut nedbetalingstiden for et serielån

Innlegg bheidit » 11/05-2019 11:27

Hei

Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å regne ut og svare på mitt spørsmål. Satt så stor pris på hjelp. Jeg forstår nå alt mye bedre.

Ha en fortsatt fin,fin dag.

Mvh

Heidit
bheidit offline
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 5
Registrert: 07/05-2019 17:53

Re: Regn ut nedbetalingstiden for et serielån

Innlegg bheidit » 11/05-2019 15:36

Hei igjen Jos

Jeg har lest hva du har svart, men jeg hadde en fast effektiv rente på 25,65% fra da jeg lånte kr.19.000,- betalte 640 kr hver mnd f.o.m 1.07.2015 t.o.m 1.04.2019. Min rente har vært konstant hele tiden.

Dessverre forstår jeg ikke når du sier at jeg ikke har blitt lurt. Jeg fikk også i april 2019 vite at den effektive renta fortsatt var 25,65 % Jeg fikk fortalt fra en tredjeperson at renta i april egentlig var 18,65% Det blir jo forskjell på hvor lang nedbetalingstiden blir og også de totale kostnader. Min venn har gitt meg uriktige opplysninger, jeg fikk vite at renta skulle ha vært 18,65% først i 1 april, og ikke 25,65% som jeg har gått ut i fra.Tenker jeg helt feil?


Jeg betaler bare ned mitt lån på kr.19.000,-.Med fast årlig effektiv renter 25,65%, og 640 kr hver mnd. Er ikke dette mer et serielån?

Grunnen til at jeg stoppet opp med å betale var fordi jeg ikke fikk papirene på siste års oversikt, årsrapport mm


Jeg håper du har litt ekstra tålmodighet.Jeg beklager dersom jeg ikke gjør meg helt forstått,.

Jeg takker deg for at du tar av din til til å lese min e-post og også hjelper meg Setter stor pris på det.

Mvh

Heidi
bheidit offline
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 5
Registrert: 07/05-2019 17:53

Re: Regn ut nedbetalingstiden for et serielån

Innlegg jos » 11/05-2019 23:07

Jeg er ikke helt sikker på om du er på det rene med hva slags lån du har betalt ned på. Du sier to forskjellige ting:
1. " Lånet var på tils kr. 25.000,- av det lånte jeg kr. 19.000, - hun kr 6000,- ...Avtalen var at hun skulle overta lånet når det var kr. 6000,- igjen."
Dette leser jeg som at din oppgave var å nedbetale et lån på 25000 kr - (med 640 kr månedlige beløp) -til det var 6000kr igjen.

Men du sier også:
2.
"Jeg betaler bare ned mitt lån på kr.19.000,-.Med fast årlig effektiv renter 25,65%, og 640 kr hver mnd. "

Men dette er ikke det samme lånet som det første! Det er dyrere og tar lengre tid å betale ned et lån fra 25000 til 6000 enn det gjør å betale ned et lån fra 19000 til 0, gitt at renten og terminene er de samme.

Jeg kan selvsagt ikke ta stilling til om din venninne har løyet om renten, og det er da heller ikke noe tema i dette forumet.
Men vær klar over at dine 46 innbetalinger på 640 kroner ikke er tilstrekkelige til å fullt ut betale ned lånet på 25000 til 6000 kroner, selv når renten er på 18.65%. Det betyr altså at du ikke har betalt for mye hvis låneavtalen var slik som beskrevet under alternativ 1.
jos offline

Re: Regn ut nedbetalingstiden for et serielån

Innlegg Gustav » 11/05-2019 23:26

Fra laanekalkulatoren.no fant jeg følgende som eksempel på ditt lån:

Tar du et annuitetslån på 25000,- med 25.6% effektiv rente og løpetid på 6 år så tilsvarer dette 643,- i faste terminbeløp per måned.

Etter 61 terminer er restgjelda på 6316,-. Så det virker på meg som at du har ca 61-46= 15 terminbeløp igjen å betale før du har slettet gjelda skal man forholde seg til avtalen du hadde. Da har du totalt betalt ca 40 tusen for å låne 19 tusen. Din "venn" derimot betaler kun 7073 kroner for å låne 6000,-.
Gustav offline
Tyrann
Tyrann
Innlegg: 4453
Registrert: 12/12-2008 12:44

Re: Regn ut nedbetalingstiden for et serielån

Innlegg bheidit » 12/05-2019 11:09

Tusen takk, endelig ser jeg hva du sier. Huff, beklager at det går litt sent.

Veldig takknemlig for at du har tatt deg tid til å forklare meg dette.

Ha en fortsatt fin, fin dag

Mvh

Heidit
bheidit offline
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 5
Registrert: 07/05-2019 17:53

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 32 gjester