Kjemi 2: Buffere

Her kan du stille spørsmål vedrørende matematikken som anvendes i fysikk, kjemi, økonomi osv. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar.

Kjemi 2: Buffere

Innlegg Lene Norevik » 07/02-2020 16:58

Hei
Jeg prøver å løse en oppgave, men får feil svar. Oppgaven er:

Du løser 5,00 g KOH i 300 mL 0,40 M eddiksyre. Hva blir pH? Er dette en buffer? Begrunn svaret.

Jeg brukte bufferlikningen, og pKa = 4,74 for eddiksyre. Jeg fant selvfølgelig også antall mol KOH, og brukte det for [base] i likningen. Svaret jeg fikk er at pH = 4,61, og at siden det er innenfor bufferområdet til en eddiksyre-kaliumhydroksidbuffer, så er dette en buffer. I fasiten står det at svaret skal være at pH = 5,20. Hva gjør jeg feil? Har dobbelt- og trippelsjekket alle tall. Kan noen lage en utregning for meg?
Lene Norevik offline
Fibonacci
Fibonacci
Innlegg: 1
Registrert: 07/02-2020 16:47

Re: Kjemi 2: Buffere

Innlegg Gjest » 07/02-2020 20:24

Har du tenkt på at OH^- protolyserer 100%, og vil dermed påvirke antall mol eddiksyre i bufferen?
Gjest offline

Re: Kjemi 2: Buffere

Innlegg Kjemigjest » 07/02-2020 20:44

Tilsett stoffm. sterk base ( KOH): n = [tex]\frac{m}{M}[/tex] = [tex]\frac{5g}{56.1 g/mol}[/tex] = 0.09 mol

Stoffm. svak syre ( HAc): n = c [tex]\cdot[/tex] V = 0.4 mol/L [tex]\cdot[/tex] 0.3 L = 0.12 mol

0.09 mol OH[tex]^{-}[/tex]( sterk base ) overf. same stoffm. svak syre ( HAc) til den motsvarande basen Ac[tex]^{-}[/tex] ( acetationet )

Etter reaksjonen:

Stoffm. HAc = Opph. stoffm. - forbruk i reaksjonen med OH[tex]^{-}[/tex] = (0.12 - 0.09 ) mol = 0.03 mol

Stoffm. Ac[tex]^{-}[/tex] = 0.09 mol

Finn [ H[tex]^{+}[/tex] ]

Syre-baseparet HAc/Ac[tex]^{-}[/tex] inngår i protolysejamvekta

HAc [tex]\rightleftharpoons[/tex] H[tex]^{+}[/tex] + Ac[tex]^{-}[/tex]

( * ) K[tex]_{a}[/tex] = [tex]\frac{[H^{+}]\cdot [Ac^{-}]}{[HAc]}[/tex]

[tex]\Rightarrow[/tex] ( løyser ( * ) med omsyn på [H[tex]^{+}[/tex] ] )

[H[tex]^{+}[/tex]] = [tex]\frac{K_{a}\cdot [HAc]}{[Ac^{-}]}[/tex] = [tex]\frac{1.8\cdot 10^{-5}\cdot 0.03}{0.09} M[/tex] = 6[tex]\cdot[/tex]10[tex]^{-6}[/tex] M ( mol/L )

pH = - log(6[tex]\cdot[/tex]10[tex]^{-6}[/tex] ) = 5.2
Kjemigjest offline

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 13 gjester