Fysikk 1 - kap.6 Atomfysikk

Her kan du stille spørsmål vedrørende matematikken som anvendes i fysikk, kjemi, økonomi osv. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar.

Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa

Svar
nsqiqwsiw
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 12
Registrert: 01/03-2021 07:17

Hei!
Trenger litt hjelp med denne oppgaven - vet ikke om jeg har tenkt/regnet riktig.

OPPGAVE 1)
a) Menneskets øye er følsomt i bølgelengdeområdet 380–760 nm. Hvilket frekvensområde svarer dette til?
b) Hva er energien til ett foton i det minst energirike lyset som vår synssans kan oppfatte?

Studier at menneskets synssans viser at dersom man lyser på øyet i 1,0 ms med lys som har bølgelengden 510 nm og effekten er 3,5 · 10-14 W, så kan 60 % av forsøkspersonene skille mellom lys og mørke.

c) Hvor mange fotoner treffer øyet i denne perioden?
d) Man regner med at kun 10 % av fotonene slipper inn på netthinnen og at disse fordeles på ca. 350 reseptorer. Betyr dette at en reseptor kan registrere enkeltfotoner?


Oppgave 1)

a) λ = 380 nm - 760 nm
f = V/λ = 3,00*10^8 / 3,80*10^-7 = 7,8947*10^14 Hz
f=v/λ = 3,00*10^8 / 7,60*10^7 = 3,947*10^14 Hz

b) Rødt lys har minst energi.
λ= 380nm-750nm
f= 790THz-400THz

E=hf
E= (6,63*10^-34) * (4,0*10^14) = 2,652 * 10^-19 J

c) E=hf
E= (6,63*10^-34) * (5,88*10^14) = 3,89844* 10^-19 J

P=W/t der p= 3,5*10^-14 W
p= W/t = (3,5*10^14 J) / (3,89844*10^19 J) = 89779,50154

d) Reseptorer brukes som sanseceller som reagerer på for eksempel lys og lyd. 89779,50154 fotoner treffer øyet i den nevnte perioden fra oppg. a. 10% av dette er ca. 8977,9. Om vi deler dette på 350 reseptorer får vi rundt 25,6 fotoner i hver reseptor. Svaret er nei. Reseptorer kan ikke registrere enkeltatomer.

Er litt usikker om jeg har regnet riktig/svart riktig på disse oppgavene???
Svar