Søket gav 45 treff

av dahle-g
13/04-2024 14:34
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: utforsk samla resultat
Svar: 0
Visninger: 26988

utforsk samla resultat

STEG 3 Vi delar nå dei 5 timane i n like lange periodar. La forbruket endre seg kvar gang vi går inn i ei periode. Elles er forbruket konstant. a) Finn lengda ∆t av kvar periode b) Forklar at begynninga av periode nr. i er gitt ved t_i = (i – 1) · ∆t c) Forklar at samla forbruk nå er gitt ved S_n = ...
av dahle-g
04/07-2023 12:28
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: dagslys 1 januar
Svar: 4
Visninger: 1042

Re: dagslys 1 januar

Takkar
av dahle-g
04/07-2023 10:34
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: dagslys 1 januar
Svar: 4
Visninger: 1042

Re: dagslys 1 januar

Hei!
Forstår ikkje korleis ein reknar ut på kalkulatoren
12 + 6 sin (-1,39) = 6,0977
av dahle-g
03/07-2023 18:49
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: dagslys 1 januar
Svar: 4
Visninger: 1042

dagslys 1 januar

12 + 6 sin (2pi/365(x - 82))

= 12 + 6 sin (2pi/365(1 - 82)
= 12 + 6 sin (- 162pi/365)
= 6,09

Korleis reknar ein ut dette

eg får 12 + 6 sin (- 1,39) når reknar ut (- 162/365)
sin større enn - 1
kva gjer eg feil
av dahle-g
30/06-2023 14:57
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: geogebra enhetssirkel
Svar: 2
Visninger: 819

Re: geogebra enhetssirkel

Nei!
visst du søke enhetssirkel GeoGebra
ser du kva eg meinar.
Du lagar ein glidar for vinkelen slik du ka dra i den og vinkelen flyttar seg lang sirkelbogen.

mvg Geir
av dahle-g
30/06-2023 10:15
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: geogebra enhetssirkel
Svar: 2
Visninger: 819

geogebra enhetssirkel

Hei!
Skal lage meg enhetssirkelen i GeoGebra og
slit med kommando på engelsl

PerpendicularLine(B,xakse) korleis får ein det til på norsk versjone

PerpendicularLine på norsk er det NormalLinje
Dette står i Algebrafeltet
cosinus: x = 1
sinus: y = 0

mvh Geir
av dahle-g
19/06-2022 03:35
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Integral
Svar: 5
Visninger: 1241

Re: Integral

Hei!
Når eg bruker Integral calculator
får eg følgande

(ln(kvadratrot(x^2 + 1) + x) + x kvadratrot(x*2+1))/2

Korleis kjem ein fram til dette svaret
av dahle-g
16/06-2022 22:46
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Integral
Svar: 5
Visninger: 1241

Integral

Hei!
Nokon som kan hjelpe med denne,
tenkte delvis integrasjon, men kom ikkje mål.
Så tenkte eg substitusjon, men kom ikkje i mål

OPpgæve
Integralet til kvadratrota til(1+x^2)
av dahle-g
05/05-2021 19:50
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: rekkje
Svar: 1
Visninger: 1042

rekkje

OPPGÅVE 1 del 2 eksamen R2 høst 2014 d) Forklar korleis du kunne ha funne dei to summane i oppgåve b og c ved hjelp av eit geometrisk resonnement. Ser at visst vi slår saman trekant og kvadrat på kvart nivå blir det eit trapes, men forstår ikkje korleis summen av alle kvadrat blir 3/2 av arealet av ...
av dahle-g
02/05-2021 08:57
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Følgjer og rekkjer
Svar: 5
Visninger: 1797

Re: Følgjer og rekkjer

Tusen takk for super hjelp
Då gikk det opp eit lys for meg. og alt fall på plass.
Då sette eg berre tala frå dei to rekkjene inn i for sinh x og cosh x
og då fikk eg rekkjene som var gitt i fasiten
av dahle-g
01/05-2021 18:52
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Følgjer og rekkjer
Svar: 5
Visninger: 1797

Re: Følgjer og rekkjer

Hei!
Ser av funksjonen til sinh x og cosh x at dei er oddetalsorden og partalsorden.
Men korleis kjem eg fram det det som står i fasiten.

sinh x = x + 1/3ǃ x^3 + 1/5ǃ x^5 + 1/7ǃ x^7 + . . .

cosh x = 1 + x + 1/2ǃ x^2 + 1/4ǃ x^4 + 1/6ǃ x^6 + . . .
av dahle-g
01/05-2021 09:28
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: Følgjer og rekkjer
Svar: 5
Visninger: 1797

Følgjer og rekkjer

Hei! OPPGÅVE 6.83 SIGMA R2 2015 Har ei oppgåve som eg ikkje forstår korleis den kan løysast. Korleis kan ein addere desse to rekkjene og finne rekkjeutviklinga for sinh x og cosh x. Er det nokon som kan hjelpe meg her? Sjå oppgåve teksten nedanfor Oppgåve 6.83 Vi definerer dei såkalla hyperbolske fu...
av dahle-g
28/04-2021 09:01
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: rekkje og konvergens
Svar: 1
Visninger: 1100

rekkje og konvergens

Hei har ei oppgåve 6.95 Sigma R2 2015. Her er det mykje som er som eg ikkje forstår og treng hjelp til ? Kan nokon hjelpe meg her. Først kjemHer heile oppgåveteksten etter den har eg gjort eit forsøkt meg på å løyse oppgåva. Sjå nedanfor Oppgåve 6.95 Vi har gitt 1/(2^2 - 2) + 1/(3^2 - 3) + . . . + 1...
av dahle-g
14/04-2021 14:14
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: rekkje og konvergens
Svar: 2
Visninger: 1320

rekkje og konvergens

OPPGÅVE 6.93 SIGMA R2 2015 Forstår ikkje korleis eg skal løyse denne deloppgåva Har desverre ikkje knekt koden på framgangsmåten desse kan løysast på. Kan nokon hjelpe meg? Ei setning om konvergente rekkjer lyder slik: «Dersom ei rekkje s_n er veksande og mindre enn eit fast tal k, er rekkja konverg...
av dahle-g
13/04-2021 08:19
Forum: Videregående skole: VG1, VG2 og VG3
Emne: rekkje og konvergens
Svar: 0
Visninger: 7632

rekkje og konvergens

Hei! Oppgåve 6.93 Sigma R2 2015 Trur eg har fått til det meste av denne oppgåve. Det del spørsmål e) eg ikkje veit korleis eg skal løyse. Kan nokon hjelpe meg her? Sjå nedanfor oppgåva og mi løysing Oppgåve 6.93 Ein funksjon f er gitt ved f (x) = 3/(x√x), D_f = ⟨0,┤ ├ →⟩ På figur 1 har vi skissert g...