Side 1 av 1

Sannsynlighetsbevis

InnleggSkrevet: 06/11-2016 20:36
agleg
Hei, jeg skal bevise at følgende likhet stemmer:

[tex]\binom{n}{r}=\binom{n}{n-r}[/tex]

Jeg kan skrive det følgende:

[tex]\binom{n}{r}=\frac{n!}{r!(n-r)!}=\frac{n!}{(n-n+r)!(n-r)!}=\frac{n!}{\left (n-(n-r) \right )!(n-r)!}[/tex]

dette stemmer fordi [tex]\binom{n}{n-r}=\frac{n!}{(n-r)!(n-(n-r))!}[/tex] ut i fra definisjonen

er dette beviset fullført?

Re: Sannsynlighetsbevis

InnleggSkrevet: 06/11-2016 23:19
Aleks855
Ser fint ut det.