Funksjonsdrøfting hjelp

Her kan du stille spørsmål om oppgaver i matematikk på ungdomsskole og barneskole nivå. Alle som føler at de kan bidra er velkommen til å svare.

Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa

Svar
lillexz9
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 6
Registrert: 29/03-2022 15:57

Hei! :D trenger litt hjelp med en oppgave...
"En undersøkelse studerte sammenhengen mellom salgsprisen for kjøtt og antall solgte tonn per uke for en bedrift. Når prisen er x kr per kilo, klarte man å selge y tonn per uke. Sammenhengen fulgte funksjonen y = 20,3-0,037x
a) Hvor mange tonn kan man regne med å selge når prisen er 70 kr per kilo?
--> her satte jeg inn x=70 => 20,3-0,037(70) = 17,71 tonn

b) Hvor stor blir inntekten ved denne prisen?
--> her gjorde jeg om 17,71 tonn til kg og ganget med kilopris på 70 = 1239700,-

c) "Vi vet at inntekten blir solgt mengde y multiplisert med prisen per enhet. Ta utgangspunkt i uttrykket for solgt mengde y, og lag en fuksjon I(x) som viser selskapets inntekt i antall tusen per uke når prisen er x kr per kilo.

d) Sett inn I(x) i kalkulatoren, og finn ut hvilken pris man kan oppnå dersom man ønsker å nå en inntekt på 1 400 000 på en uke.

Jeg trenger litt hjelp på oppgave c og d... :oops:
lillexz9
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 6
Registrert: 29/03-2022 15:57

For øvrig er fasiten til oppgave C: 20,3x - 0,037x^2
D: 80,89 kr/kg
jos
Jacobi
Jacobi
Innlegg: 326
Registrert: 04/06-2019 12:01

Etterspørselen etter kjøtt, målt i tonn, som en funksjon av pris pr. kg:

$y = 20.3 - 0.037x$. Inntekt $l(x)$, målt i $1000$ kr som en funksjon av etterspørselen i kg:

$l(x) = y * x = (20.3 - 0.037x) x = 20.3x - 0.037x^2$

$1400 = 20.3x - 0.037 x^2$

Her blir oppgaven å løse denne 2.gradslikningen. Bruk ABC-formelen eller CAS.
vibhavrankup
Fibonacci
Fibonacci
Innlegg: 1
Registrert: 09/06-2022 10:06

resultatet for oppgave C: 20,3x - 0,037x ^ 2
D: 80,89 kr / kg

सरकारी रिजल्ट सरकारी रिजल्ट खोलो Yojna
Svar