Diskusjon av oppgaven på matteprat

Oppgaven som pdf

Løsningsforslag laget av LektorNilsen


Innhold

DEL EN

Oppgave 1

a)

4,2% - 5,6 % = -1,4%

De gikk tilbake med 1,4 prosentpoeng.

b)

De hadde 5,6 prosentpoeng. Endringen var på - 1,4 prosentpoeng.

Tilbakegang i prosent: $- \frac{1,4 \cdot 100}{5,6} = -25$

Tilbakegangen var på 25%.

Oppgave 2

Vi ser at melk er begrensningen. Vi har mel nok til tre ganger original oppskrift, men bare melk nok til 2,5 ganger original oppskrift. Vi kan derfor lage 12 ganger 2,5 som er 30 boller. (Vi hadde mel nok til 36).

Oppgave 3

Forholdet mellom indeks og pris er det samme dersom prisen følger indeksen. Vi kaller prisen i 2017 for x:

$\frac{x}{120} = \frac{1000}{80} \\ 80x = 120000 \\ \frac{80x}{80} = \frac{120000}{80} \\ x = 1500$

Prisen i 2017 er 1500 kroner.

Oppgave 4

Målestokken er lengde av modell delt på lengde i virkelighet:

$\frac{9 cm}{45 km} = \frac{9 cm}{45000m} = \frac{9cm}{4500000cm} = \frac{1}{500000}$

Finner først samme benevning i teller og nevner. Deler så teller og nevner på 9 fordi målestokk alltid oppgies som 1: "noe", i dett tilfellet 1: 500 000.

Oppgave 5

a)

Prisen på en kjøretime er 600 kroner, men behovet for kjøretimer kan variere. Kostnadsfunksjonen blir derfor:

K(x) = 600x + 13000


x er antall kjøretimer.

b)

1P-v2018-1-5b.png


Grafen viser kostnaden ved å ta sertifikat når antall kjøretimer varierer mellom null og tretti.

c)

De er ikke proporsjonale på grunn av den faste utgiften på 13000 kroner.

Oppgave 6

Vi vet at prisen nå er 8000 kroner, og at den har sunket i verdi med 12% i 4 år. Vi får følgende uttrykk:

$Nypris \, \cdot 0,88^4 = 8000 \\ Nypris = \frac {8000}{0,88^4}$

Altså er alternativ 3 riktig.

Oppgave 7

Det er totalt 36 (6x6) mulige utfall.

Det er seks muligheter (utfall) for like øyner. Sannsynligheten for like øyner blir da P(like) = $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

Sum 5 eller mindre på to terninger: (1+1), (1+2), (1+ 3), (1+4), (2+1), (2+2), (2 +3), (3+1), (3+2), (4+1). Det er 10 mulige utfall for sum fem eller mindre:

$P(5 \, eller \, mindre)= \frac{10}{36} = \frac {5}{18}$

Det er altså størst sannsynlighet for å få sum mindre eller lik fem.

Oppgave 8

$O = 2 \pi r = d \pi \\ d = \frac{o}{\pi} = \frac{66}{\pi}$

Siden pi er større enn 3 ( 3,14) blir d mindre enn 22, så ja, mynten går ned i flasken.

Oppgave 9

DEL TO

Oppgave 1

a)

1P-2018-2-1a.png

b)

Fra figuren i a ser man at temperaturen er 10 grader ca kl 01 på natta og litt før halv åtte på morgenen.

c)

Vi finner ekstremalpunkter (topp og bunn) og trekker laveste temperatur fra høyeste, da ser vi at temperaturforskjellen er ca 17,5 grader.

Oppgave 2

Oppgave 3

Oppgave 4

Oppgave 5

Oppgave 6

a)

Alternativ 3 er det eneste som kun er knyttet opp mot mengde moreller plukket. ( I 2 har han også fastlønn).

b)

c)

Oppgave 7