Alle sider
1P-Y 2015 vår LØSNING til Konstantledd
Konstruksjon til Supplementvinkler
Svingninger til Z - akse