Man bruker ulikhetstegn. Ellers ganske likt likninger.

Ulikhet1cas.png


tilbake