Dersom funksjonen er et polynom:

Ekstremal1cas.png

Tast først inn funksjonen, bruk så funksjonen vist på linje tre.


tilbake