Løsning finner du rett etter oppgavene, i oppgavesettet :-)

Korrigering:
Del 2 3b
Det skal stå: "Løsningene forteller at det var 850 hjort i kommunen omtrent midtveis i 2001 og mot slutten av 2002." Ikke 2003 som det står i fasit.