Synonymt med postulat. Opprinnelig brukt som betegnelsen på en påstand som ble sett på som så innlysende at den kunne godtas uten bevis. Det har man nå gått bort fra. I grunnlaget for en matematisk teori ligger visse sanne utsagn. Disse kalles aksiomer.