Funksjon er definert som $f(x)= \frac{1}{tan(x)}$ for alle reelle x bortsett fra $x = n \pi$

, der n er et helt tall.

Cotgraf.png

Funksjonen er periodisk med $\pi$ pi og verdimengden er alle reelle tall.