Linje eller linjestykke knyttet til symmetri i geometriske figurer.

Eller: Linje som spenner ut et koordinatsystem.