Antiderivasjon er den inverse (motsatte) operasjonen av derivasjon. Den antideriverte av en funksjon $F(x)$ er derfor en funksjon $f(x)$ slik at $F'(x)=f(x)$ .

Eksempel

Den antideriverte av f(x)= x er $\frac12 x^2$ siden $(\frac12 x^2)^,=x$ . Til forskjell fra ubestemt integrasjon sløyfer vi vanligvis konstantleddet.

Eksempel

Den antideriverte av $f(x)= \frac1x$ er lnx fordi $(lnx)'= \frac1x$ .

Test deg selv