Cauchy.bilde.gif

Cauchy, Augustin L

(1789-1857) Fransk matematiker. Professor ved den polytekniske skolen i Paris. Han bidrog til en større presisjon og klarere begreper i matematikken. Cauchy anses som grunnleggeren av den moderne funksjonsteorien. Han arbeidet mye med integraler og grenseverdier og var den første som la vekt på en streng bevisførsel. Han har, helt opp til våre dager, hatt stor innflytelse på hvordan lærebøker i matematisk analyse er utformet.


CAUCHY