Den naturlige eksponentialfunksjonen $e^x$ er definert som $e^x = y$ dersom, og bare dersom ln(y) = x for alle x der y > 0. $e^x$ skrives også exp (x). ln(x) og $e^x$ er inverse funksjoner og speiler hverandre om linjen y = x.

Exp1lex.png

Dersom p og q er reelle tall og r er et rasjonalt tall har vi følgende:


$e^p \cdot e^q = e^{(p+q)}$


$\frac{e^p}{e^q} = e^{(p-q)}$


$(e^p)^q = e^{(p\cdot q)}$

["Utforsk eksponentialfunksjonen her"]