Oppgaven som pdf

Løsning som pdf

Kjent feil i løsningen: Oppgåva er å finne den relative frekvensen for tre mål per kamp, som er 25%, men i fasiten står den relative frekvensen for to mål. (18,75%)