En firkant er en figur i planet med fire sider og fire hjørner.

En firkant er et polygon, og det er fem spesielle typer firkanter som har egne navn:

Mer om firkanter

Firkant.gif

Firkantene f og g har en tilfeldig form og har ikke spesielle navn, men de representerer to forskjellige typer firkanter.

Dersom vi trekker en rett linje langs en av sidekanten til f ser vi at hele firkanten ligger på den ene siden av firkanten, uansett hvilken av sidekanten vi velger. Firkanten kalles en konveks firkant.

Trekker vi rette linjer langs sidene i firkant g ser vi at enkelte av linjene går gjennom firkanten eller at deler av firkanten ligger på begge sider av firkanten. Firkanten sies å være konkav.

Definisjonen av konveks og konkav gjelder for alle polygoner, bortsett fra trekanter.