En polygon eller en mangekant er en lukket kurve i planet, bestående av rette linjestykker. Kurven skjærer ikke seg selv.

Polygonene har navn etter hvor mange sider de har:

  • Trekant
  • Firkant
  • Femkant eller pentagon. Et pentagram er en spesiell stjerneformet femkant.
  • Sekskant eller heksagon
  • Syvkant eller heptagon
  • Åttekant eller oktagon
  • Nikant eller nonagon
  • Tikant eller dekagon

En generell mangekant med $n$ sider og $n$ hjørner kaller vi en $n$-kant.

I et regulært polygon er alle sider like lange og alle vinkler like store.

Polygon.gif