Parallellogram der alle sidene er like lange.

Rombe.gif

Figuren illustrerer hvordan man kan se at arealet av en rombe (og andre parallellogrammer) er A=ah, der a er grunnlinjen og h er høyden i romben. Omkretsen er 4a.