Et trapes er en firkant der to sider er parallelle.

Arealet av trapesen er

$\displaystyle A = \frac {h(a + c)}{2}$

når $h$ er høyden mellom de parallelle sidene og $a$ og $b$ er lengdene av de to parallelle sidene.

Trapes.gif

De følgende figurene er spesialtilfeller av trapes:

  • Parallellogram: En firkant der to og to sider er parallelle.
  • Rombe: Et parallellogram der alle sidene er like lange.
  • Rektangel: En firkant der to og to sider er parallelle og alle vinklene er rette.
  • Kvadrat: Et rektangel der alle sidene er like lange.