Noe som er basert på observasjoner eller erfaring. En empirisk funksjon er en tilnærmet konstruksjon basert på tallmateriale fra eksperimenter eller iakttakelser. Empiriske funksjoner brukes ofte innen ingeniørvitenskap, samfunnsfag og statistikk.