1CAS.png

Tast inn likningen i linje en. Når du skriver 2x betyr det 2 ganger x. Dette MÅ du kreve som 2*x i CAS. Dersom du ønsker svaret som desimaltall trykker du på knapp 2, etter du har valgt /klikket på linje en. Dersom du ønsker et eksakt svar klikker du på knapp 1.

Linje to er det svaret du får ved å trykke på knapp en. Linje tre er knapp to.

Tilbake