Divisjon eller deling er en av de fire regnearten. Divisjon eg multiplikasjon (ganging) er motsatte regnearter. Tegnet vi bruker for divisjon er : og leses "delt på".

Eks:

10 : 2 = 5 , Ti delt på to er lik fem. Tallet før divisjonstegnet (10) kalles dividenden. Tallet etter divisjonstegnet (2) kalles divisoren. Svaret fra en divisjon kalles kvotienten.

Legg merke til at dersom divisoren og dividenden bytter plass, forandres regnestykke (i motsetning til ved multiplikasjon der faktorenes rekkefølge er likegyldig).

Dersom divisor er null kan ikke divisjonen utføres.