1t-h19-5.png

Vi begynner med å legge inn funksjonen, finne nullpunkter og derivere:

S1-1t-h19-5.png

Innhold

a

Linje 3 gir oss nullpunktene x = 0 og x = k

b

Linje 4 gir oss den deriverte

c)

Fra linje 4 ser man at den deriverte er positiv når x = 0. Altså kan graf c passe til funksjonen.


S2-1t-h19-5.pngd)

Setter den deriverte lik null og løser for x-verdiene. I linje 6 brukes "linje (punkt)(punkt)". Vi får likningen på uønsket form. Vi bruker "løs(....,y)" for å få den på en form der stigningstallet er lett å observere.


Stigningstallet til linjen gjennom ekstremalpunktene er $ \frac{-2k^2}{9}$.

e)

Vi finner koordinatene til tangeringen med stigningstall $- \frac{k^2}{3}$


S3-1t-h19-5.png


Punkt: $( \frac{2k}{3}, \frac{2k^3}{27})$tilbake