Studiet av operasjoner med tall der bokstaver eller variabler inngår. Fordelen med bruk av algebra er at man får korte generelle utrykk.

Den kommutative lov (ombytting) for addisjon:

a + b = b + a

Rekkefølgen av verdiene som skal adderes er likegyldig.


Den kommutative lov for multiplikasjon:

ab = ba

Faktorenes orden er likegyldig.


Den assosiative lov (tilføyningsloven) for addisjon:

a + (b + c) = (a + b)+ c

Rekkefølgen vi adderer tre verdier (eller flere) er likegyldig, da sluttresultatet blir det samme.


Den assosiative lov for multiplikasjon:

a(bc) = (ab)c

Multipliseringsrekkefølgen er uvesentlig for sluttresultatet.


Den distributive lov (spredningsloven):

a(b + c) = ab + ac

Vi får samme resultat om vi først adderer b og c for så å multiplisere med a, som vi gjør om vi multipliserer a med b og a med c og så summerer ab med ac.