Tall

Alle tall større enn 1 kan skrives entydig som produktet av primtall. Eksempelvis kan tallet 52 skrives som 2· 2· 13

Faktorisering av tall går altså ut på å skrive tall som produkt av primtall.

Bokstavuttrykk

$2a^3b - 4ab$ er et bokstavuttrykk som består av to ledd. Uttrykket kan faktoriseres ved å sette de faktorer som er felles i alle ledd utenfor en parentes:

$2\cdot a \cdot a \cdot a \cdot b - 2 \cdot 2 \cdot a \cdot b = 2ab(a^2 - 2)$


Faktorisering, Delelighet, Fellesnevner