Banken betaler deg penger for at den får lov til å disponere sparepengene dine. Det kalles renter. Hvor mange kroner du får i renter kommer an på prosenten, eller rentefoten og hvor mye du sparer.

EKSEMPEL 7 Dersom banken tilbyr 4,2% renter p.a. (per år) og vi sparer 1000 kr. i et år. Hvor mye har man etter ett år? $$ \frac {1000kr \cdot 4,2}{100} = 42kr. $$ Etter å har spart i ett år har man 1000kr + 42kr = 1042kr i banken.
EKSEMPEL 8 Dersom banken tilbyr 4,2% renter p.a. (per år) og vi sparer 1000 kr. i åtte måneder. Hvor mye penger har man etter åtte måneder?

Det er tolv måneder i et år. Dersom man sparer i åtte måneder får man:

$$\frac {1000kr \cdot 4,2 \cdot 8}{100 \cdot 12}= 28 kr. $$


Etter å har spart i åtte måneder har man 1000kr + 28kr = 1028kr i banken.

Dersom man skal regne på kortere innskudds / utlånsperioder må man vite at bankene regner alle måneder med 30 rentebærende dager. Et bankår har 360 dager.

EKSEMPEL 9 Dersom banken tilbyr 4,2% renter p.a. (per år) og vi sparer 1000 kr. Hva har man i banken etter 100 dager? $$ \frac {1000kr \cdot 4,2 \cdot 100}{100 \cdot 360}= 11,67 kr.$$ Etter å har spart i 100 dager har man 1000kr + 11,67kr = 1011,67kr i banken.

Test deg selv