Feil i løsningsforslaget: I oppgave 4 b) er det summert feil slik at snittalder blir lavere en hva som er tilfelle. Når man summerer snittet og deler på frekvens, skal man få 6700/200= 33.5