Et budsjett foteller noe om planlagte aktiviteter i framtiden.

TUR TIL SKAGEN (fra Oslo)

Knut har en gammel seilbåt og har tenkt å invitere to venner med på seiltur til Skagen neste sommer. Han regner med å være borte i ti dager. Han har lovet vennene sine at han skal betale alt. Han vil derfor lage et budsjett som gir en oversikt over hvor mye han trolig kommer til å bruke på denne turen.

Båten er gammal og trenger en liten oppgradering av nytt utstyr. Knut har sjekket prisen med leverandørene, så dette er ganske sikkert. Kr. 15.500,-


Overfarten beregnes til to døgn, fra Oslo. Det betyr fire døgn fram og tilbake. Knut regner at hver person trenger kr. 125,- i mat per døgn. Det betyr at dersom overfarten tar fire døgn vil prisen per person bli kr 500,- Dvs 1500kr for alle tre. Denne summen er usikker fordi turen kan ta lengre dersom de får motvind, eller gå raskere dersom de får medvind.

I tillegg skal de etter planen være i Skagen i seks døgn. Knut har lovet å betale maten for alle sammen og han har regnet ut at med et par restaurant besøk kommer prisen på 200 kr per person per døgn. Det blir 1200kr per person, eller 3600kr for alle sammen. Denne prisen er usikker. Dersom seilingen tar lengre tid vil tiden og prisen i Skagen bli mindre. Prisen for maten på overfarten vil da bli lengre, dersom de har kjøpt nok!!

Dersom det er vindstille en vei, har Knut regnet ut at overfarten tar 20 timer for motor. Prisen på diesel er 9,50 og motorens forbruk er to liter per time. Det gir en totalpris en vei på 380 kroner. Denne budsjettposten er usikker; kanskje må de gå for motor begge veier, eller kanskje kan de seile begge veier.

Knut har vært i Skagen før og vet at det er mye gøy å bruke pengene på. Han vil leie sykler, og ta en tur med bil i sanddynene. Dette koster ganske sikkert kr 680,- for det har han sjekket før han drar.

Knut arvet nettopp en gammel tante og føler han kan være litt raus i forhold til sine venner. Han vet at det er mye å bruke pengene på i Skagen, og han har bestemt seg for å betale lommepenger for begge vennene sine. Han regner med at seks dager er maksimum opphold i Skagen. Dersom hver av dem bruker 200 kroner dagen, er det 3600kr. Knut er litt skeptisk til Erik som pleier bruke mye penger, men han føler at 600 kr. per dag på alle tre bør være rimelig.

Havneavgiften i Skagen er 220 kr per døgn for en båt av Knuts størrelse.


Han setter opp følgende budsjett:
FORMÅL BELØP KOMMENTAR
Oppgradering båt før avreise 15.500 kr. Stor post, men liten usikkerhet. Dette er verdier som vil ligge i båten også etter turen så man kan diskutere om den bør med i turbudsjettet, men Knut vil ha det slik.
Mat overfart 1500 kr. Et rimelig anslag ut fra den informasjon Knut har.
Mat Skagen 4000 kr. Dette er en stor budsjettpost og en overskridelse kan bli betydelig merkbart i budsjettet. Knut bør formulere hvor mye han spandere på hver enkelt daglig, for å ungå ubehagelige overaskelser i regnskapet og for å ha et ryddig forhold til sine venner.
Drivsoff båt 300 kr. Denne posten utgjør bare en prosent av det totale budsjettet og har liten betydning i forhold til overskridelser. Knut har alikevel valgt å busjetere konservativt, det er lite trolig at han trenger å bruke så mye drivstoff.
Aktiviteter Skagen 3600 kr. Dette er en post det kan kuttes på ved behov.
Lommepenger 3600 kr. Dette er en stor post og Knut bør være klar på hvor mye lommepenger den enkelte skal få hver dag. Det wer mulig å kutte noe ved behov.
Havneavgift Skagen 1540 kr. Sikker utgift som det ikke er mulig å påvirke (dersom man faktisk skal ligge til kai).
SUM 30.040 kr.

Et godt budsjett er avhengig av mye og nøyaktig informasjon om den aktiviteten som skal finne sted. Innhenting av priser og beregninger er en del av jobben. Man må tenke på hva som kan skje i verste fall, da blir det dyrt. Man må også se på beste utfall og muligheten til å spare i slike situasjoner. Til slutt må man vurdere ut fra tidligere erfaringer. Man må ha fokus på store budsjettposter med høy risiko, da disse kan gjøre de største utslagene i regnskapet.


Hvordan det gikk på turen ser du i RegnskapTilbake til Ungdomstrinn Hovedside

Tilbake til hovedside