En ligning av typen $ax^2 + bx + c = 0$ , der a er forskjellig fra 0.

Løsningsmetoder finnes her: Andregradslikninger