De x verdier f (x) er definert for betegnes $D_f$ Eksempelvis er funksjonen $g (x) = \frac 1x$ definert for alle x, bortsett fra x = 0.

Nedenfor vises sammenhengen mellom definisjonsmengde og verdimengde (vilkårlig funksjon).

Verdidef.png